Inrichting

Wij kunnen uw zaak snel en professioneel inrichten

Power Schoenmachines ® biedt naast machines voor de schoenreparatie, orthopedie en podologie, ook winkelinrichtingen aan. Op aanvraag realiseren wij ook turn-key projecten. 3-D afbeeldingen laten u zien hoe uw bedrijf er uit kan zien na aanpassing van uw interieur. Onderstaand ziet u een voorbeeld hiervan.

Naast maatwerk, toegespits op het specifieke wensenpakket van de klant, kunt u ook kiezen voor het standaard Power ® verkoopwand-systeem, die zichzelf onderscheidt door zijn grote flexibiliteit. Deze verkoopwand zorgt ervoor dat uw verkoopartikelen nóg beter uit de verf komen.

POWER SCHOENMACHINES ® onderscheidt 5 verschillende fasen in de interieurbouw:

1: Het schetsontwerp
2: Het definitief ontwerp
3: Bestektekeningen en bestek
4: Begroting met of zonder aanbesteding
5: Het uitvoeren van het plan.

Aan elke fase is een honorarium gekoppeld. Dit betekent natuurlijk ook
dat u eigenaar wordt van de verschillende tekeningen ed.

FASE 1 : Schetsontwerp:
A: Het in grote lijnen inventariseren van het huidige en aanvullende
assortiment.
B: Het maken van een 'moodboard' om de sfeer te bepalen van het
interieur concept.
C: Schetstekeningen inclusief plattegrond op kleine schaal, voldoende
om een denkbeeld te kunnen vormen van het ontwerp.

FASE 2 : Definitief ontwerp:
A: Het schetsontwerp met eventuele wijzigingen uitwerken tot een
definitief ontwerp.
B: Het definitief ontwerp dat zal dienen als basis voor de
werktekeningen en het bestek.
C: kleur en verlichtingsadvies.

FASE 3 : Werktekening(en):
A: Werktekeningen.
B: Bestek of omschrijving van de werkzaamheden en de te
gebruiken materialen.
C: Principe details.

FASE 4 : Begroting (met of zonder aanbesteding):
A: Kostenbegroting.
B: Het verzamelen en aanwijzingen aan de inschrijvers.
C: Advies aan opdrachtgever omtrent de keuze van de inschrijvingen,
en de gunning van het werk.

FASE 5 : Het uitvoeren van, en de directie over de uitvoering van het plan:
A: Het vervaardigen of doen vervaardigen van de voor een goede
uitvoering nodige werk- en detailtekeningen, c.q. het controleren
van door derden gemaakte tekeningen.
B: Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken die op
de uitvoering betrekking hebben.
C: Het voeren van de op het werk betrekking hebbende
correspondentie, en het regelen van de door de opdrachtgever te
betalen termijnen van de bouwsom.
D: Het houden of doen houden van toezicht op de uitvoering.